top of page
  • Writer's picturePLATS

PLATS veiksmīgi noslēdz projektu “PLATS darbības attīstība”

Updated: Oct 31, 2021

Ir apritējuši seši mēneši kopš Pasaules Latviešu Amatieru teātru savienība (PLATS) uzsāka īstenot projektu “PLATS darbības attīstība”, kas norisinājās Sabiedrības integrācijas programmā “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam”. Projekts ilga no 2021. gada 1. maija līdz pat 29. oktobrim. Projekts ir veiksmīgi noslēdzies, veicinot ne tikai PLATS darbības kapacitāti, bet arī popularizējot organizāciju visā pasaulē, stiprinot saikni starp diasporas amatierteātriem.


Projekta mērķis bija veicināt latviešu diasporas amatieru teātru apvienības darbības attīstību un stiprināt biedru kapacitāti.


Mums ir bijis ļoti piepildīts pusgads – mēs esam ne tikai stiprinājuši PLATS administratīvo kapacitāti, organizējot biedrības ikdienas darbu, sakārtojot lietvedību un grāmatvedību, juridiskos nosacījumus, bet arī paguvuši stiprināt māksliniecisko kapacitāti. Tieši rudens periodā mēs noorganizējām divas meistarklases “6 skatuves dimensijas”, kurās mūsu teātru dalībniekiem bija iespēja apgūt skatuves mākslā noderīgas zinības pie 12 zinošiem pasniedzējiem no Latvijas un citām valstīm,” stāsta PLATS valdes priekšsēde, Sanfrancisko Jaunā teātra režisore Māra Lewis.


Projekta gaitā notika vairākas aktivitātes, kurās bija iespēja piedalīties ne tikai PLATS biedriem, bet arī sadarbības amatierteātriem no Latvijas, jo šajā periodā noslēgts arī sadarbības līgums ar Latvijas Amatierteātru asociāciju.


Meistarklases “6 skatuves dimensijas”, kas notika tiešsaistē 2021. gada 12. septembrī, 16. un 17. oktobrī, kopā apmeklēja 150 dalībnieki no 3 kontinentiem, 13 valstīm. Viskuplāk abas reizes bija pārstāvētas Lielbritānija un Latvija, kā arī ASV. Dalībnieki ar aizrautību klausījās un iesaistījās Latvijas un citu valstu teātru un kino nozares profesionāļu nodarbībās, uzklausot noderīgos padomus: aktrises Karīnas Tatarinovas pavadībā apgūstot darbu, kā strādāt ar tekstu, režisores Lauras Grozas pavadībā apgūstot knifus režijas darbā, režisora Valtera Sīļa pavadībā apgūstot īsas režijas darba etīdes, režisora un pedagoga Jura Rijnieka un aktrises Madaras Melnes–Tomsones pavadībā apgūstot skatuves runas prasmes, pasniedzējas Ritas Lūriņas un mīma Uģa Toča pavadībā apgūstot skatuves kustību, dramaturgu teātra režisores, pasniedzējas Ligitas Smildziņas pavadībā gan skatuves kustību, gan improvizācijas tehnikas, improvizācijas teātra pārstāves un pedagoģes Līgas Strūbergas pavadībā improvizācijas prasmes, aktrises un režisores Lienas Šmukstes pavadībā sajūtu teātra veidošanas prasmes, kino producentes Elīnas Jozauskas pavadībā gan producēšanas prasmes, bet filmu režisora Asatuur Keim vadībā montāžas noslēpumus.

Meistarklasēs uzrunas dalībniekiem teica arī Eiropas Latviešu Apvienības Kultūras nozares vadītāja Lelde Vikmane un Latvijas Amatierteātru asociācijas prezidente Daina Kandevica.


Vairāk kā puse meistarklašu dalībnieku ir snieguši atgriezenisko saiti par apgūtā lietderīgumu un iespējām izmantot ikdienas darbā uz skatuves. Jāatzīst, ka no katra meistarklašu vadītāja ir paņemts būtiskākais, kas jau tiek likts lietā. Pēc meistarklasēm tika radīti arī pieci video stāsti, kas tika apgūts meistarklasēs, iekļaujot arī PLATS teātru dalībnieku darbošanos, kā arī pēc meistarklasēm radītas etīdes. Visus video iespējams noskatīties PLATS YouTube platformā.


Projekta gaitā stiprināta arī organizācijas atpazīstamība visā pasaulē, publicējot vairāk nekā 100 ierakstu PLATS sociālo mediju platformās Facebook, Instagram un Twitter, kā arī biedru sociālo mediju platformās. Projekta gaitā vairāki PLATS biedri izveidojuši savas sociālo mediju platformas, lai stāstītu par teātru aktualitātēm, dalītos ar PLATS jaunumiem, piesaistītu jaunus teātru dalībniekus. Lai veicinātu PLATS dalībnieku – diasporas amatierteātru atpazīstamību, ne tikai sagatavotas un izsūtītas medijiem publikācijas, bet arī veidotas arī publikācijas, kas pieejamas 2021. gada vasarā izveidotajā PLATS tīmekļa vietnē www.plats.live. PLATS tīmekļa vietnē ir pieejama informācija par visiem PLATS biedriem, kā arī par jaunumiem teātros un pašā organizācijā.


Ar projekta “PLATS darbības attīstība” palīdzību ir izdarīts milzīgs darbs, lai PLATS turpinātu veiksmīgi uzsākto mērķi – nodrošināt ciešu saikni starp amatierteātriem visā pasaulē, kā arī organizējot un koordinējot mācību programmas, lai stimulētu PLATS dalībnieku izaugsmi un pieredzes apmaiņu gan savā starpā, gan ar Latvijas amatierteātru dalībniekiem.​


PLATS - Pasaules Latviešu Amatieru Teātru savienība ir 2021. gada 16. janvārī dibināta bezpeļņas organizācija, kas apvieno 22 diasporas latviešu teātru kopas no trīs kontinentiem un 13 dažādām valstīm – Austrālijas, Norvēģijas, Lielbritānijas, Dānijas, Norvēģijas, ASV, Beļģijas, Zviedrijas, Somijas, Islandes, Itālijas, Īrijas un Vācijas. PLATS dibinātāji ir ārvalstīs mītošie teātru profesionāļi, kuriem rūp Latvijas tēla spodrināšana un latviešu teātra mākslas attīstība ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē.


Projekts „PLATS darbības attīstība” (Līguma Nr. 2021.LV/DP/03/05) tika īstenots „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programmā diasporas NVO darbības atbalstam”. Projektu finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.


Papildu informācijai:
Commentaires


bottom of page