top of page
Kas mēs esam?

PLATS - Pasaules Latviešu Amatieru Teātru savienība ir 2021.gada 16. janvārī dibināta bezpeļņas organizācija, kas apvieno 22 diasporas teātru kopas no trīs kontinentiem un dažādām valstīm – Amerikas Savienotajām valstīm, Austrālijas, Dānijas, Itālijas, Īrijas, Lielbritānijas, Norvēģijas, Somijas, Šveices, Vācijas un Zviedrijas.

 

PLATS dibinātāji un dalībnieki ir ārvalstīs mītošie teātru profesionāļi, kuriem rūp Latvijas tēla spodrināšana un latviešu teātra mākslas attīstība ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. 

 

PLATS misija ir nodrošināt ciešu saikni starp latviešu amatierteātriem pasaulē.

 

PLATS mērķi:

 • Nodrošināt sadarbību un komunikāciju starp teātriem pasaulē un Latvijā
   

 • Pārstāvēt teātru intereses nacionālā un pasaules līmenī
   

 • Veicināt teātru dalību festivālos Latvijā un citviet pasaulē, Latviešu Dziesmu un deju svētkos, amatieru teātru salidojumos un citos nozīmīgos pasākumos
   

 • Nodrošināt, organizēt un koordinēt teātra dzīvi, veidojot un realizējot mācību programmas, stimulējot pieredzes apmaiņu un atbalstot PLATS dalībnieku izaugsmi
   

 • Veicināt teātru atpazīstamību un jaunu dalībnieku piesaisti, īpaši jauniešu iesaisti teātru darbībā diasporā

 • Veicināt saiknes ar Latviju uzturēšanu un latviešu kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu

 • Nodrošināt materiāltehniskās un nemateriālās resursu bāzes izveidi un uzturēšanu
   

PLATS organizāciju vada valde 7 cilvēku sastāvā, kuri pa daļām rotācijas kārtībā tiek ievēlēti uz diviem gadiem PLATS biedru kopsapulcē. Valdē ir vismaz viena persona no katra kontinenta, kur darbojas PLATS biedri -  Amerikas, Austrālijas un Eiropas. 

Pašreizējā PLATS valde ievēlēta 2022. gada 16. janvāra un 2023.gada 15. janvāra pilnsapulcēs.

 

Lai kļūtu par PLATS biedru, raksti mums uz e-pastu: infoplats2021@gmail.com

bottom of page