top of page
  • Writer's picturePLATS

PLATS stiprina darbības kapacitāti projektā “PLATS darbības attīstība”

Updated: Oct 31, 2021

Kopš 2021. gada 1. maija Pasaules Latviešu Amatieru teātru savienība (PLATS) īsteno projektu “PLATS darbības attīstība”, kas tiek īstenots Sabiedrības integrācijas programmā “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam”. Projekts ilgs līdz 2021. gada 31. oktobrim. Projekta mērķis ir veicināt latviešu diasporas amatieru teātru apvienības darbības attīstību un stiprināt biedru kapacitāti. PLATS - Pasaules Latviešu Amatieru Teātru savienība ir 2021. gada 16. janvārī dibināta bezpeļņas organizācija, kas apvieno 22 diasporas latviešu teātru kopas no trīs kontinentiem un 13 dažādām valstīm – Austrālijas, Norvēģijas, Lielbritānijas, Dānijas, Norvēģijas, ASV, Beļģijas, Zviedrijas, Somijas, Islandes, Itālijas, Īrijas un Vācijas. PLATS dibinātāji ir ārvalstīs mītošie teātru profesionāļi, kuriem rūp Latvijas tēla spodrināšana un latviešu teātra mākslas attīstība ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. PLATS misija ir nodrošināt ciešu saikni starp latviešu amatierteātriem pasaulē. Projekta gaitā paredzēts organizēt divas tiešsaistes apmācības/ meistarklases par aktiermeistarības un citu teātru dalībniekiem nepieciešamo resursu attīstību izrāžu sagatavošanai, kā arī sagatavot un publicēt teātru kopīgi radīto priekšnesumu video versijas organizācijas komunikācijas platformās digitālajā vidē. Paralēli mākslinieciskās kapacitātes stiprināšanai, projektā tiek nodrošināts administratīvais atbalsts organizācijas pamatdarbības nodrošināšanai, piesaistot administratoru ikdienas darbības nodrošināšanai, grāmatvedi, projektu vadītāju kvalitatīvai projekta realizēšanai un juristu – konsultantu biedrības dokumentu izstrādei atbilstoši Lielbritānijas likumdošanai, kur ir reģistrēta organizācija Pasaules Latviešu Amatieru teātru savienība. Kā projekta administratore ir piesaistīta komunikācijas nozares un nevalstisko organizāciju eksperte Kristīne Tjarve, kura ikdienā nodrošina atbalstu organizācijas darbam, asistējot valdi valdes sēžu organizēšanā, sakārtojot organizācijas ikdienas darbu un valdes sēžu dokumentāciju, piemēram, valdes sēžu protokolus, strādājot pie organizācijas tīmekļa vietnes izveides, kā arī veidojot komunikāciju PLATS sociālo mediju platformās Facebook, Instagram un Twitter. Līdz šim PLATS administratore jau sakārtojusi organizācijas digitālo vidi – e-pastu sistēmu, dokumentu uzglabāšanas vietni, izveidojusi vienotu publisku Google kalendāru, kurā pieejamas PLATS biedru aktivitātes, kā arī izveidojusi PLATS Facebook profilu, kurā ikdienā veido komunikāciju. Paralēli tiek nodrošināts arī atbalsts PLATS biedriem komunikācijas veidošanā – gan sniedzot konsultācijas sociālo mediju komunikācijā un publicitātes veidošanā, gan arī veidojot publikācijas teātru sociālo mediju profilos. Ikvienam PLATS biedram ir iespējas vērsties pēc padoma pie PLATS administratores, lai saņemtu atbalstu sava teātra darbības attīstībai. Šajā periodā noslēgts arī sadarbības līgums ar Latviešu Amatieru teātru asociāciju par kopīgu sadarbību amatieru teātru izglītošanā, pasākumu organizēšanā. Turpmākajā periodā paredzēts organizēt tiešsaistes apmācības/ meistarklases par aktiermeistarību “6 skatuves dimensijas”, kas notiks 2021. gada 11. un 12. septembrī tiešsaistes platformā Zoom. Projekts „PLATS darbības attīstība” (Līguma Nr. 2021.LV/DP/03/05) tiek īstenots „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programmā diasporas NVO darbības atbalstam”. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Papildu informācijai: PLATS administratore Kristīne Tjarve E infoplats2021@gmail.com


21 views0 comments

Kommentarer


bottom of page