top of page
  • Writer's picturePLATS

Latviešu teātri Norvēģijā pilnveidojas un svin latviešu kultūras svētkus

Updated: Sep 9, 2021

Aizvadītās nedēļas izskaņā no 13. līdz 15. augustam Bergenā, Norvēģijā norisinājās pirmie latviešu reģionālie kultūras svētki “Mēs kultūrā – kultūra mūsos” klātienē, ko organizēja Latviešu biedrība Norvēģijā-Bergena. Svētku laikā bija atsevišķa programma latviešu amatierteātru pārstāvjiem, kuri dzīvo un darbojas Norvēģijā – meistarklases un īpašs priekšnesums citiem svētku dalībniekiem. Meistarklases teātriem vadīja režisore un aktrise Alise Polačenko.


Meistarklasēs teātru dalībniekiem piedalījās Bergenas latviešu amatierteātra LATiBergen un Oslo latviešu teātra ''O’Latte” pārstāvji, kā daži topošie aktieri. Divās dienās latviešu amatierteātru pārstāvji apguva dažādus knifus un paņēmienus, kas noderēs ikvienam – gan tiem kolēģiem, kuri ar teātri ir uz tu jau ilgāku laiku, gan tiem, kuri ir tikai ceļa sākumā. Gan Bergenas latviešu amatierteātris LATiBergen, gan Oslo latviešu teātris “O’Latte”, kā arī Somijas “MADteatteri”, ko pārstāv meistarklašu vadītāja Alise Polačenko, ir Pasaules Latviešu amatierteātru savienības biedri un regulāri tiekas kopīgos pasākumos, kas norisinās tiešsaistes platformās. Šī bija pirmā reize pēc ilgiem laikiem, kad vismaz dažiem teātru pārstāvjiem bija iespēja tikties klātienē, ne tikai darboties, bet arī iepazīties tuvāk, veidot jaunas draudzības.


Ilona, kura ceļu uz Bergenu mēroja no Oslo, meistarklašu noslēgumā izteicās: “Paldies organizatoriem par pasākumu! Meistarklases un komanda bija izcilas! Pilna galva iespaidu un radošu domu, ko būs jauki likt lietā turpmākajā darbā.”


Meistarklašu nozīmību un prieku par tikšanos klātienē pauda arī Oslo latviešu teātra “O’Latte” vadītāja Ieva Melbārde: “Prieks par vērtīgi pavadītu dienu kopā ar fantastiskiem aktieriem no LATiBergen un O’Latte un vēl klāt nākošiem teātra mīļiem, kā arī super erudīto un zinošo meistarklašu vadītāju Alisi. Izaicināju sevi - izkāpu no komforta zonas, guvu iedvesmu, prieku, idejas darbam ar saviem aktieriem. Paldies!


Kultūras svētku katras dienas noslēgumā notika visu dalībnieku kopīga vakarēšana, sadziedāšanās un dalīšanās iespaidos par meistarklasēs apgūto. Sestdienas vakarā svētku dalībnieki tika pārsteigti ar aktiermeistarības meistarklasēs apgūtajām prasmēm - Norvēģijas apvienotā latviešu teātra priekšnesumu – parādot, ko apguvuši divās dienās.


Ar priekšnesumu ir noslēgusies teātru meistarklase – mēs pavadījām ļoti intensīvu dienu ar dažādām aktiermeistarības paraugstundām – gan mācījāmies uzticēties un sadarboties komandā, gan vingrinājām savu aktiermeistarību etīdēs un improvizācijā. Mēs iemācījāmies, ka kvalitāte nav kvantitāte – mazāk ir vairāk. Šo domu arī iekļāvām mūsu priekšnesumā pārējiem svētku dalībniekiem – radījām tekstus, situācijas, ko mums palīdzēja salikt kopā meistarklašu vadītāja Alise. Mēs šīs etīdes parādījām nevis uz skatuves, bet atbilstošā vidē, piemēram, kultūras nama kāpnēs, foajē, pūlī starp skatītājiem u.c., kas bija mūsu odziņa un patika skatītājiem, ka viņiem jāpārvietojas un jāseko līdzi, jāiesaistās priekšnesumā. No skatītājiem guvām vētrainus aplausus un gaviles, dzirdējām daudz atzinīgu vārdu par priekšnesumu. Diena bija ļoti vērtīga, katrs ieguva savu – gan tie, kuri spēra pirmos soļus skatuves mākslā, gan arī tie, kuri jau kādu laiku ir uz skatuves. Mēs guvām atziņas, ko tālāk pielietot savā darbā – gan aktieri, gan režisori tālākam darbam ar komandām,” par meistarklasēm un priekšnesumu dalās Bergenas latviešu amatierteātra LATiBergen vadītāja, režisore Liāra Ozola.


Savukārt svētdien, 15. augustā visi kultūras svētku dalībnieki vēroja noslēguma koncertu, kurā piedalījās dziedošie un dejojošie svētku dalībnieki.


Pirmie reģionālie kultūras svētki Bergenā notika ar Latviešu biedrības Norvēģijā Bergenā, Latviešu kultūras skolas Bergausis, Sabiedrības integrācijas fonda un Bergenas pašvaldības atbalstu.


Publikācija sagatavota PLATS projektā “PLATS darbības attīstība”, kas tiek īstenots Sabiedrības integrācija programmā “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam”. PLATS publicitātes veidošanu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.


Papildu informācijai:

Liāra Ozola

Bergenas latviešu amatierteātra LATiBergen vadītāja

Comments


bottom of page