top of page
Arlietu ministrija_logo.jpg

LATVIEŠU DIASPORAS TEĀTRA, KĀ VIENA NO NEMATERIĀLĀ KULTŪRAS SASTĀVDAĻAS, ATTĪSTĪŠANA UN POPULARIZĒŠANA

 

Projekta atbalstītājs: LR Ārlietu ministrija un Latvijas Republikas vēstniecība Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē.

Projekts tiks realizēts īstenojot pasākumu Zoom 2022. gadā.

 

bottom of page