top of page

PLATS darbības pirmais gads beidzas ar nozīmīgu iepazīšanos

Pasaules Latviešu Amatieru Teātru savienība, kas diasporā dibināta 2021.gada 16. janvārī, apvieno aktīvās diasporas latviešu teātrus no trīs kontinentiem, 12 dažādām valstīm – Austrālijas, Norvēģijas, Lielbritānijas, Dānijas, ASV, Beļģijas, Zviedrijas, Somijas, Islandes, Itālijas, Īrijas un Vācijas, kopskaitā - 22. Pirmais darbības gads savienībai noslēdzās ar tikšanos – sarunu ar Latvijas Kultūras ministru Nauri Puntuli.

Sanāksmē, kas attālināti notika 30. decembrī, piedalījās pats Kultūras ministrs Nauris Puntulis, ministrijas valsts sekretāre Dace Vilsone, Nacionālā kultūras centra vadītāja Signe Pujāte, Sabiedrības integrācijas departamenta sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vadītāja Anita Kleinberga un biroja vadītāja Marika Zeimule. Savukārt PLATS pusi pārstāvēja Ingmārs Čaklais (Lielbritānija) organizācijas valdes priekšsēža vietnieks un savienības Ārlietu darba grupa, kuras sastāvā - Dziesma Tetere (ASV), kas vienlaikus ir arī PLATS valdes locekle un Jānis Kārkliņš (Austrālija) PLATS valdes loceklis, ka arī Sandra Bondarevska (Īrija) - PLATS projektu vadītāja.

Pasaules Latviešu Amatieru Teātru savienības darbības pirmais gads ir pārliecinoši pierādījis, ka, tāpat kā jebkuru citu nozaru latviešu tīklorganizācijas, arī teātra cilvēkiem pasaulē ir svarīgi izglītoties un stiprināt un attīstīt savu skatuvisko izaugsmi, savstarpēji sadarboties, apmainīties ar pieredzi, rīkot kopīgus pasākumus pašiem un piedalīties gan diasporas, gan Latvijas organizētajos lielsarīkojumos, kas plašāk nosaucama – pievienošanās un iesaistīšanās gan latviešu amatierkultūras vidē Latvijā, gan ārpus tās. Savienība izteica patiesu vēlmi un gatavību kopīgam darbam jebkādā noderīgā kvalitātē – gan kļūstot par Latvijas profesionālās un amatiermākslas eksporta kanālu, gan iesaistoties nozares darba grupu sanāksmēs un dialogos, gan uzklausot priekšlikumus un tiekot uzklausītiem.

PLATS tāpat arī uzsvēra nozīmi, ko dod izglītošanās meistarklasēs un iekļaušanās Latvijas un pasaules amatierkultūras vidē. Organizācija jau tagad ir pārliecinājusies, ka teātris ir viens no efektīviem līdzekļiem latvietības saglabāšanai un nacionālās identitātes nostiprināšanai diasporā. Īpaši svarīgs uzdevums, kas noteikti izceļams, ir jauniešu un bērnu iesaiste un piesaiste ne tikai skatuvei, bet arī runas mākslai, vienlaikus bērnu un pusaudžu latviešu valodas prasmju attīstīšanai. Tas svarīgi gan audzinot jaunos aktierus un režisorus, gan gatavojot jauno teātra skatītāju paaudzi.

Kultūras ministrs Nauris Puntulis un ministrijas speciālisti atzīmēja, ka jaunās paaudzes iesaiste teātru aktivitātēs diasporā ir īpaši apsveicama. Viņš atzīmēja arī to, ka PLATS kā organizācija ir labi strukturēta diasporas amatieru teātru pārstāvniecībā. N.Puntulis arī piebilda, ka ministrija no savas puses ir gatava atbalstīt un veicināt PLATS iniciatīvas, kas Pasaules Latviešu Amatieru teātru savienībai dod jaunu sparu turpināt ne tikai iesākto, bet arī paplašināt to ar jaunām radošām idejām.6 views0 comments

Comments


bottom of page