top of page
  • Writer's picturePLATS

Pasaules latviešu amatieru teātri un diasporas organizācijas pilnveido zināšanas projektu īstenošanā

Updated: Sep 9, 2021

Otrdien, 13. jūlijā, aizvadīts Pasaules Latviešu amatieru teātru savienības (PLATS) organizētais simpozijs “Diasporas teātru misija, projekti un iespējas”, kurā dalībnieki piecu stundu laikā ne tikai diskutēja par teātru izaicinājumiem, iespējām, bet arī apguva noderīgas prasmes nākotnes projektu īstenošanai. Simpozijā meistarklases vadīja trīs lektores: projektu vadības ekspertes Gunita Buse un Vita Dzalbe, kā arī komunikācijas nozares eksperte Kristīne Tjarve, simpoziju atklāja PLATS valdes priekšsēdes vietnieks, Birmingemas Mazā teātra vadītājs Ingmārs Čaklais. Simpozijs norisinājās pateicoties Latvijas Republikas Ārlietu ministrija un Latvijas Republikas vēstniecības Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē finansiālajam atbalstam.


Simpozijā un meistarklasēs par projektu rakstīšanas un realizēšanas nosacījumiem, par sociālo mediju komunikācijas aspektiem projektu popularizēšanā piedalījās trīspadsmit latviešu amatieru teātri no trīs kontinentiem – Austrālijas, Eiropas (Lielbritānijas, Īrijas, Itālijas, Vācijas, Beļģijas, Dānijas, Somijas, Norvēģijas) un Ziemeļamerikas, kā arī citas diasporas organizācijas, kas ne tikai īsteno projektus, bet pat plāno veidot savas teātru trupas – daži pieslēdzās semināram divos no rīta, daži vakarā, kad Latvijā pulkstenis sita septīto stundu. Agrais rīts un vēlais rīts nebija šķērslis dalībnieku priekam par satikšanos, par iespēju uzzināt ko jaunu, aprunāties savā starpā, kā arī uzdot jautājumus un iegūt vērtīgas atbildes. Tā kā daudzu teātru un diasporas organizāciju pārstāvji ir ar bagātīgu pieredzi projektu rakstīšanā un īstenošanā, tad arī paši dalībnieki labprāt padalījās savos padomos ar kolēģiem, kas ir strādājis, kas ne tik veiksmīgi.


Simpozija dalībniekiem bija iespēja noklausīties trīs atšķirīgas, bet reizē secīgas meistarklases par projektiem – projektu vadības ekspertes Gunitas Buses padomus, kam jāpievērš uzmanība projektu nolikumos, kā izvēlēties projekta mērķi un uzdevumus, kas ir projekta mērķauditorija, cik būtiski norādīt precīzu auditoriju, kā arī lielu uzmanību pievērsa projektu vadības komandai – dalībnieku lomām, cik būtiska ir savstarpējā uzticēšanās, iedziļināšanās projekta nosacījumos, kuras lomas ir jāparedz visos projektos, lai būtu veiksmīgi realizēts rezultāts. Tika diskutēts arī par projektu laika plānošanu, uzsverot par nepieciešamību paredzēt laiku projekta izstrādei un arī izvērtēšanai un projekta rezultātu apkopošanai.


Projektu vadības eksperte Vita Dzalbe izglītoja dalībniekus par projekta finansējuma piesaistes avotiem, par attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksām projektos,pastāstot arī par dažādām programmām, kurās diasporas organizācijas var saņemt finansējumu savām aktivitātēm, veidot sadarbības projektus ar Latvijas organizācijām vai pat starptautiskām organizācijām, lai īstenotu savus mērķus. Simpozija dalībniekus ļoti uzrunāja V.Dzalbes piedāvātā metode projekta ideju ģenerēšanā “Ērgļa acs”, ko dalībnieki arī izmēģināja praktiski, darbojoties mazākās grupās, un atzina par labu esam, ko nākotnē pielietos projekta ideju plānošanā ar kolēģiem.


Noslēdzošajā meistarklasē par sociālo mediju lomu projektu popularizēšanā komunikācijas nozares praktiķe Kristīne Tjarve iepazīstināja dalībniekus ar 2021. gada digitālās komunikācijas tendencēm, vairāk pievēršoties tieši zīmolu komunikācijai Facebook un Instagram, ņemot vērā, ka šajos divos sociālo mediju kanālos teātriem ir savi profili vai tie plāno tos izveidot tuvākajā nākotnē. Dalībnieki atzina, ka, lai arī ikdienā paši izmanto sociālos medijus, viņi uzzināja daudz jauna un noderīga, kā var atbalstīt viens otru sociālo mediju komunikācijā, kā veidot ciešāku saikni ar savām mērķauditorijām, kam jāpievērš uzmanība, ja veido komunikāciju par projektiem, kur iespējams iegūt informāciju par sasniegto auditoriju, kad jāgatavo projektu atskaites.Publikācija sagatavota PLATS projektā “PLATS darbības attīstība”, kas tiek īstenots Sabiedrības integrācija programmā “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam”. PLATS publicitātes veidošanu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.


Papildu informācijai:

PLATS pārstāve Kristīne Tjarve

E infoplats2021@gmail.com4 views0 comments

Comments


bottom of page