top of page
  • Writer's picturePLATS

Aizvadīts salidojums un meistarklases "Tas ir nieks dzīvu uguni norīt"

Updated: Sep 9, 2021

Aizvadītajā nedēļas nogalē - 28. un 29. augustā tiešsaistes platformā Zoom norisinājās pirmais divu dienu diasporas amatierteātru salidojums un meistarklases “Tas ir nieks dzīvu uguni norīt”, ko organizēja Sanfrancisko Jaunais teātris kopā ar Pasaules Latviešu Amatieru teātru savienība (PLATS). Salidojums norisinājās divas dienas, pulcējot gan lielus, gan mazus dalībniekus no trīs kontinentiem, vairāk kā 10 valstīm un 20 amatierteātriem pasaulē. Pirms meistarklasēm Latvijas teātra profesionāļu vadībā notika arī Annas Brigaderes 160 gadu jubilejai veltīto video reklāmu skate, ko vērtēja žūrijas pārstāvji no Latvijas. Sestdienas vakarā pēc Latvijas laika teātra salidojuma dalībnieki vienojās kopīgās dziesmās ar latviešu dziedātāju Ievu Akurateri, gremdējoties arī atmiņās par Līviju Akurateri un teātri. Diasporas teātru salidojums tiešsaistē norisinājās ar Latvijas Republikas vēstniecības ASV finansiālu atbalstu.


Sestdienas pēcpusdienā pēc Latvijas laika salidojumu atklāja Sanfrancisko Jaunā teātra režisore Māra Lewis, kura bija šī pasākuma saimniece, bet svinīgas uzrunas teica Māris Selga, Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Amerikas Savienotajās Valstīs, Amerikas Latviešu apvienības ģenerālsekretāre Marisa Gudrā un Latviešu fonda priekšsēde Renāte Kenney.


Vēstnieks Māris Selga savā runā uzsvēra teātra nozīmīgumu latviešu kultūras mantojumā, par tradīciju, ko laiku gaitā kopuši diasporas teātri, turpinot uzturēt teātra tradīciju ārpus dzimtenes. Viņš arī uzsvēra, ka šī kopības sajūta, ko mūsu tautieši ieguva spēlējot teātri pēc II pasaules kara trimdā, ir svarīga arī šodien, kad nav iespēju tikties klātienē. Šodien ikvienam ir iespēja pielāgoties jaunajiem apstākļiem un rast veidus, kā turpināt kopt šīs nozīmīgās kultūras vērtības, kā būt kopā un atbalstīt vienam otru. LR vēstnieks ASV novēlēja meistarklašu dalībniekiem gūt iedvesmu un izbaudīt kopā būšanu.


Savukārt Amerikas Latviešu apvienības ģenerālsekretāre Marisa Gudrā uzsvēra, ka ar lielu sajūsmu gaida salidojuma un meistarklašu darba augļus – jaunas teātra izrādes. Viņa minēja, ka tic, ka pandēmijas šķēršļi nav mazinājuši gribu veidot izrādes un darboties, bet tikai stiprinājusi vēlmi sadarboties, draudzēties un sasniegt radošos mērķus.


Renāte Kenney, Latviešu fonda priekšsēde minēja, ka savu 50 gadu pastāvēšanas laikā, kopš darbojas organizācija, vienmēr ir atbalstījuši latviešu amatierteātru darbību, viesizrādes. Viņa novēlēja dalībniekiem, lai salidojuma un meistarklašu laikā rodas jaunas draudzības un projekti.


Tā kā šogad tiek atzīmēta latviešu literātes Annas Brigaderes 160 gadu jubileja, tad pēc oficiālajām uzrunām salidojuma dalībnieki demonstrēja īsas video reklāmas kādai no literātes Annas Brigaderes lugām. Kopumā pasākuma dalībnieki noskatījās 18 filmiņas, ko vērtēja kompetenta žūrija no Latvijas – teātru kritiķis un laikraksta “Diena” žurnālists Atis Rozentāls, Latvijas Radio 1 galvenā redaktore Agita Bērziņa, Tērvetes Tautas nama vadītāja Monta Bērziņa un Rasma Rapa, Sprīdīša muzeja vadītāja. Video reklāmu mērķis ir ieinteresēt skatītājus izlasīt daiļdarbu, par ko veidota filmiņa.


Žūrija piešķīra apbalvojumu kādā no trīs kategorijām: aktierspēlē, režijā, labākā filma, kā arī trīs specbalvas.


Aktierspēle:

1. vieta – Paiju lomu atveidotājas Aleksandra Das un Agnese Jēgere filmiņās, kas popularizēja lugu “Maija un Paija” (Sanfrancisko Jaunā teātra bērni, Stokholmas Latviešu amatierteātris ''Sala'')

2. vieta – Filmiņas lugai “Pastari” aktieru ansamblis (Sanfrancisko Jaunais teātris)

3. vieta – Filmas “Dievišķā seja” dzejnieka sievas lomas atveidotājai Aijai Bērzkalnei-Pedersen (Latviešu - dāņu biedrības amatierteātris „Pūpols”) un “Zvanīgs zvārgulītis” sieviešu lomas atveidotāja (sirsnīgais Briseles teātris)


Režijā:

1. vieta video reklāmai lugai “Pastari” (Sanfrancisko Jaunais teātris)

2. vieta video reklāmai lugai “Ilga” (Momento)

3. vieta video reklāmai lugai “Karaliene Jāna” (Austrālijas Latviešu teātris) un lugai “Raudupiete” (Vācijas Latviešu amatierteātris-studija "Ezīši")


Labākā filma:

1. vieta reklāmas filma lugai “Aiz līdzcietības” (MADteatteri)

2. vieta lugas “Čaukstenes” reklāmai (Bradfordas teātra trupa “Saulespuķe”), “Pastari” (Sanfrancisko Jaunais teātris), “Karaliene Jāna” (Austrālijas Latviešu teātris), “Ilga” (Momento) un “Lolitas brīnumputns” (Latviešu teātris Īrijā Sliedes)

3. vieta “Raudupiete” (Vācijas Latviešu amatierteātris-studija "Ezīši"), “Maija un Paija” (Sanfrancisko Jaunā teātra bērni)


Žūrijas specbalvas:

1. specbalva - Oslo latviešu teātris ''O’Latte'' vīru ansamblim par oriģinālu iejušanos sieviešu lomās

2. specbalva - Sanfrancisko Jaunā teātra bērnu izrādes bērniem par dzīves prieku un spēles prieku

3. specbalva - Itālijas Momento par tuvāko Annas Brigaderes būtības atainojumu.


Lielākā daļa salidojuma godalgoto filmiņu tiks izrādītas Sprīdīšos, Tērvetē, kur 10. septembrī tiks svinēta Annas Brigaderes 160 gadu jubileja.


Pēc kopīgās filmiņu skatīšanās sekoja meistarklases Latvijas teātra profesionāļu vadībā: Indras Rogas, Reiņa Suhanova, Valda Lūriņa, Janas Herbstas, Viestura Vizuļa, Mārtiņa Meiera un Daces Vītolas, kura vadīja meistarklases bērniem un jauniešiem.


Sestdienas vakara noslēgums izvērtās nostalģisks un aizkustinošs, jo pie PLATS teātru dalībniekiem tiešsaistē viesojās dziesminiece un arī aktrise Ieva Akuratere, kura ne tikai iepriecināja klātesošos ar savu dziedājumu, bet dalījās sirsnīgās atmiņās par savu māmiņu, teātra zinātnieci Līviju Akurateri, par atmodas laiku, par jaunību. Salidojuma dalībnieki atzina, ka šis bija ļoti saliedējošs un sirsnīgs pasākums, kas rosināja patīkamas atmiņas, kas mudināja dziedāt dziesmas, kas ir svarīgas atmodas laika vēstneses, kas spēcina arī šodien, kad daļa latviešu atrodas pasaulē.


Svētdien turpinājās meistarklases visu sešu Latvijas teātra profesionāļu pavadībā, pēc kurām dalībnieki atzina, ka guvuši lielu iedvesmas devu nākotnes darbiem, projektiem, ka tagad atliek laiks, lai aprunātos ar saviem kolēģiem, ko no visa apgūtā paņem līdzi savā teātrī. Salidojuma noslēgumā visi devās mājās pozitīvi iedvesmoti, gatavi jauniem radošajiem izaicinājumiem.


Publikācija sagatavota PLATS projektā “PLATS darbības attīstība”, kas tiek īstenots Sabiedrības integrācija programmā “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam”. PLATS publicitātes veidošanu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

댓글


bottom of page